Thomsen, Beyer, Landsperg og PantonHistorisk Samfund for Sorø Amt, Årbog 1996Kildeoplysninger