Thomsen, Beyer, Landsperg og Panton

Min families historie

Familien Landsperg

Familien Landsperg har vi fundet medlemmer foreløbigt tilbage til Philip Landsperg, Skovridder og Parforcejæger i Jægersborg Dyrehave. Philip blev udnævnt 17. august 1742 på kongelig bevilling

Vi er i besiddelse af et kongeligt udnævnelsesbrev fremsendt og underskrevet af C. Gram

Philip bliver gift 2 gange. Første gang med Maren Rasmusdatter Svenstrup, med hvem han får ét barn og anden gang med Maren Budtz, med hvem han får 7 børn.
Maren Rasmusdatter dør efter fødslen

Slægten videreføres over sønnen Christopher, og videre til Philip Landsperg, der begge fik ansættelse som Kgl. Skovrider i Jægersborg Dyrehave

Landsperg slægten holdt til i dyrehaven i næsten 100 år fra 1742 til 1835. hvor Philip dør

Philip Landsperg f. 1793, fik foruden sønnen Christoffer Henrich Landsperg i 1829, der dør inden han er fyldt 1 år, Mathilde Marie i 1830, Philip Harald i 1834, Christoffer Henrik i 1833. Christoffer Henrik endte i Sorø som Økonom for Sorø Akademi, men startede sin karriere som landvæsenselev, senere forvalter på Lerchenborg Gods fra 1847 til 1872

Christoffer blev gift med Emma Larsen fra Odense, og fik 5 børn. Erik, Svend, Ellen, Asker og Oluf, der for de tre børns vedkommende blev boende i Sorø. Ellen ernærede sig som Musiklærerinde, Asker flyttede efter en uddannelse som gartner hos Hans Gram til New Zealand, hvor han hovedsageligt arbejdede som Mejerist.Han var meget afholdt blandt folkene i New Zealand. Han flyttede hjem umiddelbart før 1. verdenskrig i 1913 og ernærede sig herefter som landmand i Borød-Flinterup. Han overtog i en periode Laden ved Sorø station, inden han døde i 1955.

Erik blev jurist og sagfører og boede det meste af sit liv i Store Heddinge.

Svend kom i lære hos Købmand Georg Hansen i Sorø, blev efterfølgende købmand i Niløse og flyttede senere til Fyn hvor han fortsatte som købmand i Ebberup ved Assens og i Ringe, inden han flyttede til Odense, hvor han døde i 1965.

Familien har mange forfædre i det meste af Europa, har så vidt vi kan konstatere det i gennem den sene middelalder bygget indtil 5 slotte fra det der i dag kaldes Tjekkiet til Spanien

Landsperg familiens våbenskjold


Kontakt

Webmaster-meddelelse

Jeg forsøger at få alle oplysninger om mine forfædre fastholdt på min slægtsside. Hvis du har oplysninger eller billeder vil jeg blive taknemmelig for at få en kontakt